تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق، یک زیر ساخت مهم برای سیستم کنترل و اتوماسیون است که شامل ابزارهایی مثل: فلومتر، فلوتر، ترانسمیتر، پرشرسوئیچ، رکوردر، گیج فشار و گیج دما است. این ابزارها وسایلی هستند که امکان اندازه گیری، انتقال، ثبت، کنترل پارامترهایی مثل دما، فشار، سطح مایعات را فراهم می آورد. تجهیزات ابزار دقیق، تجهیزات بسیار پرکاربردی هستند که فعالیت هایی که در این زمینه انجام میشوند را ایمن سازی میکنند و جزء تجهیزات بسیار مهمی محسوب می شوند.

اطلاعیه مهم

با توجه به نوسانات بازار، لطفا برای دریافت قیمت محصولات با تجارت برتر تماس بگیرید.

Create your first navigation menu here
Start typing to see products you are looking for.