صنعت پلاستیک

شرکت تجارت برتر در راستای حل مسائل مشترک واحدهای صنعتی از جمله انجام خرید مشترک مواد اولیه در سطح کشور بعنوان راهکار اجرایی ایجاد شده است و امید است گام های آتی هرچه محکم تر در جهت توسعه شرکت تجارت برتر تامین نیاز پلاستیک کشور با وجود روحیه همکاری واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین حمایت بخش دولتی برداشته شود.

Create your first navigation menu here
Start typing to see products you are looking for.